آشیان / برچسب آرشیوها:  درخیل عشق ورزان

برچسب آرشیوها:  درخیل عشق ورزان

در خیل عشق ورزان

در گرامی داشت خاطره‌ی ماندگار شاعر عشق ورز : علی شاه مولوی        در سوک عشقبازان تاکی توان نشستن برخیز و آتشی کن، تاکی زخود گسستن ما بی دلان عشقیم، دل در گرو نهاده مستیم و می پرستیم، بردارجام باده مستیم ما اسیران، بردل نهاده آتش ترسم جهان بسوزد زین شعله …

بیشتر بخوانید