In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

درخیل عشق ورزان

در خیل عشق ورزان

در گرامی داشت خاطره‌ی ماندگار شاعر عشق ورز : علی شاه مولوی        در سوک عشقبازان تاکی توان نشستنبرخیز و آتشی کن، تاکی زخود گسستنما بی دلان عشقیم، دل در گرو نهادهمستیم و می پرستیم، بردارجام بادهمستیم ما اسیران، بردل نهاده آتش…
ادامه مطلب ...