آينه در آينه پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها

داعش از منظر پست‌مدرنیسم

میثم سراج
شهرگان: به‌راستی این ایدئولوژی از کجا می‌آید؟ آیا ممکن است در دوران مگاماشین، یعنی عصری که در آن تکنولوژی همچون سوارکاری بر اسبی تیزرو به...