آشیان / برچسب آرشیوها:  دلداران، دار بر دل ، پیمان وهاب زاده، میدان تحریر

برچسب آرشیوها:  دلداران، دار بر دل ، پیمان وهاب زاده، میدان تحریر

دلداران را که دار بر دل دارند

دکتر پیمان وهاب زاده گرفتن فضای شهری توسط معترضان در‌ واقع ارائه حکومت بدیل است. اجتماع مردم روبروی دومای مسکو سرنگونی کمونیسم در شوروی را به همراه آورد، تحصن مردم در میدان پارلمان صربستان به سرنگونی اسلوبودان میلاشویچ انجامید، و میدان تحریر قاهره زمینه رهسپاری مبارک شد. میدان تحریر ایران …

بیشتر بخوانید