In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دو شعر، محمد آزرم، کتاب هوم

دو شعر از محمد آزرم

 دو شعر از محمد آزرم، برگرفته از کتاب «هوم»  ۱لرزالرزا قسم به زمین با بم‌ترین صدای خودشقسم به رسیده‌های بم روبرگرداننده از خودشهای‌هایی تووی هوا را از توو زده زیر خودشنه! توو در تووی هواری هو شده وا شده آننده‌تر از تقسیمدرز…
ادامه مطلب ...