In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دیپلم زودرس

دیپلم زودرس

 دیپلم زودرسمجید خدابخش، استاندار اردبیل می‌گوید که چون بلوغ جسمی دختران، پنج الی شش سال زودتر از پسران است، دیپلم فعلی، سن ازدواج آن‌ها را عقب می‌اندازد. باید کلاس نهم به آن‌ها "دیپلم زودرس" بدهیم، تا بیجهت فیزیک و ریاضی را که به درد…
ادامه مطلب ...