آشیان / برچسب آرشیوها:  رحمان

برچسب آرشیوها:  رحمان

معجزه عشق

اسطوره‏ها چراغ راهنما یند                                           هشدار!                                                      در گم بیشه‏ها درجا نزنیم،  از خورجین ستارگان                               خوشه ها گندم و دفترها ترانه به شمار انسان‏ها برداریم تا    از قدرتشان سرشار شویم،                                          و گام‏های لرزانمان را استوار سازیم.  و “عشق” که منبع لایزال توانایی است                                                         و”حدیثی” است مجمل …

بیشتر بخوانید