سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

هشت مهارت مقابله‌ای- بخش دوم

آزاده رضازاده
بخش دوم در شماره پیش، به لزوم بکارگیری مهارت‌های مقابله‌ای و انواع آن، جهت رویارویی با مسائل زندگی پرداختیم. همچنین اهمیت سیستم‌های حمایتی به‌عنوان یکی...
پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

عزت نفس چیست؟

آزاده رضازاده
خانم آزاده رضازاده؛ کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره از دانشگاه علوم تحقیقات تهران، همکاری مستمر و ادامه‌دار خود را با هفته‌نامه شهروند بی‌سی آغاز می‌کند....