In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روز مشترک

هفت شنبه‌های بلوچ

روز مشترک زن و مادرامسال، حضرت رهبر در روز مشترک «زن – مادر» یک بار برای همیشه مسئله زن را با سخنرانی حل فرمودند. در این سخنرانی ایشان خط بطلانی بر برابری زن و مرد کشیدند و فرمودند که برابری گاهی حق و گاهی باطل است و آنچه حق است، عدالت…
ادامه مطلب ...