آشیان / برچسب آرشیوها:  رکود چرا؟، شهرگان، پال ام سوییزی، علی رضا جباری (آذرنگ)

برچسب آرشیوها:  رکود چرا؟، شهرگان، پال ام سوییزی، علی رضا جباری (آذرنگ)

رکود چرا؟

پال اِم سوییزی، پایه گذار مانتلی ریویو،و، از سال 1949 تا زمان مرگش در سال 2004، سردبیر آن بود. این مطلب یاد داشت‌های برگرفته از سخنان او در باشگاه دانشگاه هاروارد در تاریخ 22 مارس 1982 را در بر دارد که در نشریه‌ی مانتلی ریویو در ماه ژوئن 1982 انتشار …

بیشتر بخوانید