آشیان / برچسب آرشیوها:  زانوی ما و تلاش دشمنان ایجاد امنیت در جیبوتی

برچسب آرشیوها:  زانوی ما و تلاش دشمنان ایجاد امنیت در جیبوتی

زانوی ما و تلاش دشمنان

 یکی بود یکی نبود، غیر از خدا همین نظام ما بود. ما داشتیم برای خودمان غنی سازی هسته‏ای می‏کردیم. سازمان ملل که چشم دیدن غنی سازی هسته‏ای را ندارد شروع کرد به صدور کاغذ پاره و اسمشان را گذاشت قطعنامه. از آنطرف کشورهای استعمارگر به سرپرستی آمریکا شروع کردند به …

بیشتر بخوانید