In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زنان، روزنامه نگار، مقاومت، برابر مردسالاری، شهرگان، آزاده دواچی

زنان روزنامه نگار و مقاومت در برابر مردسالاری

زمانی بود که بخش وسیعی از جامعه مردسالار ایران با سوادآموزی زنان به شدت مخالفت می کرد به این دلیل که «زنان ممکن است نامه عاشقانه برای مردان نامحرم بنویسند»، اما زنان از این سد گذشتند تا این که «زبان زنان» دراز شد و…
ادامه مطلب ...