پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها گفت و گو

مهری جعفری: برنامه‌ای مثل پرگار، چند صدایی را مشی خود سازد

سپیده جدیری
شهرگان: در شماره‌ی قبل، درباره‌ی برخورد نژادپرستانه‌ و سکسیستی‌ای که  مینا خانی، بازیگر، رقصنده، نویسنده و فعال چپ از جانب فردی دارای تریبونِ رسانه‌ای در...