In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زیستن در غربت، احسان عابدی، شهرنوش پارسی‌پور، دکتر محمود صدری

زیستن در غربت – بخش پنجم و پایانی

احسان عابدی: روزهای پس از انتخابات، روزهای وداع بود، چنان‌چه روند مهاجرت از ایران شتابی عجیب گرفت. انتخاباتی که می‌توانست بهانه و دلیلی برای همبستگی و نزدیکی باشد، وسیله‌ای شد برای پراکندگی و جدایی. حالا دو سال و نیم از آن…
ادامه مطلب ...

زیستن در غربت (بخش اول)

دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی از تجربه مهاجرت می‌گویند.- بخش نخست -گفت و شنید با:شهرنوش پارسی‌پور، داستان نویس مقیم آمریکا و دکتر محمود صدری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تگزاس وومنزویژه شهروند…
ادامه مطلب ...