آشیان / برچسب آرشیوها:  ساختار جدیدِ

برچسب آرشیوها:  ساختار جدیدِ

بررسی و ریشه‌یابی ساختار جدیدِ انسان-شبکه

در این مقاله با بررسی نقش اینترنت و عکاسی که هر دو را می‌شود لازم و ملزوم یکدیگر دانست پدیده‌ی انسان-شبکه را که موجودی سردرگم، خالی از شور و احساس عاطفی حقیقی و جنسی، تنها و شی‌گرا است توضیح می‌دهیم. شهرگان: هرروز از خواب بیدار می‌شود و قبل از آنکه …

بیشتر بخوانید