پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها گفت و گو

ساده مثل زندگی: بوکاوسکی، شعرهایش و ترجمه‌هایش

سپیده جدیری
چهار دفتر شعر چارلز بوکاوسکی در بهار امسال توسط وب‌سایت «شهرگان»، متعلق به هفته‌نامه «شهروند بی‌ سی» با ترجمه سیدمصطفی رضیئی به شکل الکترونیکی و...