آشیان / برچسب آرشیوها:  سادگی، یا سرسپردگی، شمس لنگرودی، سپیده جدیری، شهرگان

برچسب آرشیوها:  سادگی، یا سرسپردگی، شمس لنگرودی، سپیده جدیری، شهرگان

سادگی یا سرسپردگی؟

رفتارشناسیِ یک جریان در کودکی سادگی را به سه معنا شناختم. گاه زودباوری‌هایم باعث می‌شد که هم‌سن و سالان، ساده‌ام بنامند. در همان حین، به خاطر عقاید پدرم زندگی بسیار ساده‌ و بی‌تجملّی برگزیده بودیم. من اما آن‌قدر ساده نبودم که ندانم میانِ این سادگی با آن یکی، تفاوت از …

بیشتر بخوانید