In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سانسور و ادبیات مقاومت

سانسور و ادبیات مقاومت در ایران

ادبیات همواره به عنوان ابزاری تاثیرگذار برای انتقال و درک نویسنده از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی جامعهٔ خود بوده است، این ابزار بیان به ویژه در کشورهایی که از سوی حکومت با محدودیت مواجه هستند نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از سوی…
ادامه مطلب ...