آشیان / برچسب آرشیوها:  سایفایکو

برچسب آرشیوها:  سایفایکو

رها بر اقیانوس متان

اشعاری از سینا سنجری

  ۱ پس از قرن‌ها نخستین جوانه رسته از ترک صخره‌ای در میانه هیچ ۲ مسافران زمان بی تاب اکسیژن در حفره‌های زمین ۳ سیاره‌ی متروک رویای فلزات کهن پیچیده در متان ۴ در شهرهای ویران می‌چرخند بادهای غمگین بی تاب خاطره  انسان‌ها ۵ در کدام زمان؟ نمی‌داند موجودی ست …

بیشتر بخوانید

«سایفایکو»های سنجری در یک ایستگاه فضایی متروک

ایستگاه فضایی متروک «سکوت و آوازهای مرده» چند کار به‌هم پیوسته کوتاه از سینا سنجری که خود معتقداست این کارها تجربه‌ای در سایفایکو به گونه پیوسته است. پیش از این مقاله‌ای از سینا سنجری پیرامون سایفایکو در شهروند بی‌سی و سایت شهرگان منتشر کرده‌ایم.  فضای «سایفایکو»های سنجری در یک ایستگاه فضایی …

بیشتر بخوانید

مختصری در باب سایفایکو

 شهرگان: ادبیات علمی – تخیلی یا چنانکه بعضی میگویند علمی – داستانی گونه ای ست که در پیوند با تکنولوزی بی تردید توانسته افق‌های جدیدی را در گستره ذهنی انسان پدید آورد. بسیاری از نویسندگان این گونه ادبیات همچون آرتور. سی. کلارک و آیزاک آسیموف که بسیار نیز برای خواننده …

بیشتر بخوانید