In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سایفایکو

رها بر اقیانوس متان

  ۱ پس از قرن‌ها نخستین جوانه رسته از ترک صخره‌ای در میانه هیچ ۲ مسافران زمان بی تاب اکسیژن در حفره‌های زمین ۳ سیاره‌ی متروک رویای فلزات کهن پیچیده در متان ۴ در شهرهای ویران می‌چرخند بادهای غمگین بی تاب خاطره  انسان‌ها ۵…
ادامه مطلب ...

«سایفایکو»های سنجری در یک ایستگاه فضایی متروک

ایستگاه فضایی متروک «سکوت و آوازهای مرده» چند کار به‌هم پیوسته کوتاه از سینا سنجری که خود معتقداست این کارها تجربه‌ای در سایفایکو به گونه پیوسته است. پیش از این مقاله‌ای از سینا سنجری پیرامون سایفایکو در شهروند بی‌سی و سایت شهرگان…
ادامه مطلب ...

مختصری در باب سایفایکو

 شهرگان: ادبیات علمی – تخیلی یا چنانکه بعضی میگویند علمی – داستانی گونه ای ست که در پیوند با تکنولوزی بی تردید توانسته افق‌های جدیدی را در گستره ذهنی انسان پدید آورد. بسیاری از نویسندگان این گونه ادبیات همچون آرتور. سی. کلارک و آیزاک…
ادامه مطلب ...