In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سریال

سریال مذاکرات اتمی

مذاکرات اتمی آنقدر کش پیدا کرده‌اند که از آن‌ها می‌شود یک سریال پر کشش تلویزیونی درست کرد. خود اتم که برای ما نان و آبی نداشت. شاید بشود از حواشی آن چیزی برای خودمان دست و پا کنیم.همانطور که می‌دانید، مذاکرات ژنو تا اینجا شش قسمت شده‌اند.…
ادامه مطلب ...