آشیان / برچسب آرشیوها:  سونات برفی در ر مینور

برچسب آرشیوها:  سونات برفی در ر مینور

نگاهی به مجموعه شعر سونات برفی در ر مینور سروده‌ی مدیا کاشیگر

روایت کلامی‌، موسیقی روایی‌: نگاهی به مجموعه شعر سونات برفی در ر مینور سروده‌ی مدیا کاشیگر     شناخت موسیقی در شعر و اجرای نظم نمادین یکی از ویژگی‌های بارز اشعار مدرن در ایران است… در عین حال می توان گفت استفاده‌ی متفاوت از نظم‌، دگرگونه‌گی و همینطور تلاش برای حفظ‌ آهنگ کلمات …

بیشتر بخوانید