آشیان / برچسب آرشیوها:  سپاه، شوق جنگ، احمد هاشمی، کارمند سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نویسنده و تحلیلگر، مسائل سیاسی، بین المللی

برچسب آرشیوها:  سپاه، شوق جنگ، احمد هاشمی، کارمند سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نویسنده و تحلیلگر، مسائل سیاسی، بین المللی

آیا سپاه شوق جنگ دیگری درسر دارد؟

 احمد هاشمی مترجم سه زبانه سران سه قوه و کارمند سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی  چندی است احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و اگر چه این اولین باری نیست که تهدیداتی از …

بیشتر بخوانید