In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سکوت و آوازهای مرده

«سایفایکو»های سنجری در یک ایستگاه فضایی متروک

ایستگاه فضایی متروک«سکوت و آوازهای مرده» چند کار به‌هم پیوسته کوتاه از سینا سنجری که خود معتقداست این کارها تجربه‌ای در سایفایکو به گونه پیوسته است. پیش از این مقاله‌ای از سینا سنجری پیرامون سایفایکو در شهروند بی‌سی و سایت شهرگان…
ادامه مطلب ...