In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سیاست فمینیستی، آزاده دواچی، خشونت علیه زنان، جنگ

سیاست فمینیستی و خشونت علیه زنان در جنگ

پاییز امسال «پنجم آذر ماه 1391»، در شرایطی به استقبال سالروز 25 نوامبر، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» می شتابیم که به نظر می رسد با توجه به سیاست های نابخردانه کنونی، جامعۀ ایران و نیز به تبع آن زنان…
ادامه مطلب ...