In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شاعران، ستار بهشتی، سپیده جدیری، ماندانا زندیان، شهاب‌الدین شیخی، مصطفی عزیزی، می‌سرایند

شاعران برای ستار بهشتی می‌سرایند

توضیح: شعرها به ترتیب الفبایی نام خانوادگی شاعران درج شده است. سپیده جدیریتقدیم به روانِ پاکِ ستار بهشتی و شهدای گمنام جنبش سبز:این دردهای بی‌وجوداز کمترین وجود هم برنمی‌آید! رنگ از سَرَم پریدهشکل از…
ادامه مطلب ...