In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شاعران امروز

سروده‌هایی از شاعران امروز به مناسبت آزادی مرزبانان ایرانی

سروده‌هایی از : آسیه امینی/ مرتضی بخشایش/ سپیده جدیری/ فاطمه شمس/ نگین فرهود/ مسعود میری به مناسبت آزادی مرزبانان ایرانی آسیه امینی   مرزبان  ٢٧ سالم بود كه مادر شدم، در يك روز بهارى. ٢٧ ساله بود كه پدر شد، جمشيد در يك روز…
ادامه مطلب ...