آشیان / برچسب آرشیوها:  شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

برچسب آرشیوها:  شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

محمد مصدق و تجربه اصلاح انقلابی

به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روز براندازی دولت محمد مصدق (۱) سفیر وقت فرانسه در تهران مصدق را حاصل جمع گاندی و روسو خوانده بود. مردی که تعهد به عدم خشونت و عشق به آزادی را در خویش جمع کرده بود.ایران امروز به این تجربه محتاج است …

بیشتر بخوانید