آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، احمد بیرانوند، اقیانوس آرام، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  شعر، احمد بیرانوند، اقیانوس آرام، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

شعری از احمد بیرانوند

اقیانوس آرام  تخت تو اگر اقیانوس آرام تن بی بادبان              نا آرام به کجا بر می گشت؟ مگر بوی تو از کدام گیسو شانه می شد که باد هوس عبور داشت از سردی انگشت وقتی من غرق می شوم چنگ می زنم به تو                       همه چیز تو                       …

بیشتر بخوانید