In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر، احمد بیرانوند، اقیانوس آرام، ادبیات، شهرگان، شهروند بی سی

شعری از احمد بیرانوند

اقیانوس آرام تخت تو اگر اقیانوس آرامتن بی بادبان             نا آرام به کجا بر می گشت؟مگر بوی تواز کدام گیسو شانه می شدکه بادهوس عبور داشت از سردی انگشتوقتی من غرق می شومچنگ می زنم به تو                      همه چیز تو…
ادامه مطلب ...