آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، سید مهدی موسوی، ادبیات، ایران، فنلاند، سپیده جدیری

برچسب آرشیوها:  شعر، سید مهدی موسوی، ادبیات، ایران، فنلاند، سپیده جدیری

سه شعر از سید مهدی موسوی

(1) یک کلاغ سیاه راه افتاد طوطی‌ات از دکان رنگرزی بوق ِ ماشین تر ِ تو می‌آمد راه‌بندان ِ آدمی عوضی! در اروپای خسته‌ات می‌گشت توی میدان پرنده‌ای فلزی همه‌ی شهر ما و ما بودیم [خنده‌ی گاو توی کلـّه‌پزی]   توی هر کوچه‌ای که می‌رفتیم وسطِ بنز صحبت نان بود …

بیشتر بخوانید