آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، مهرنوش قربانعلی، برزخ بازی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شعر، مهرنوش قربانعلی، برزخ بازی، شهرگان

برزخ بازی

شعری از مهرنوش قربانعلی مهرنوش قربانعلی دانش آموخته‌ی: كارشناسی زبان و ادبیات فارسی نمایه‌ی آثار: _ در ناتمامی خود (مجموعه شعر) نشر توكا ۱۳۷۷ _راه به حافظه‌ی جهان (مجموعه شعر) نشر نگاه سبز ۱۳۸۰، چاپ دوم نشر الکترونیکی صحنه‌ها (سوئد) ۱۳۸۷ _تبصره (مجموعه شعر) نشر آرویج ۱۳۸۳ _ به وقت …

بیشتر بخوانید