آشیان / برچسب آرشیوها:  شورش، فرزند مدرنیته، تجدد آمرانه، مجتبی‌ مهدوی، مسعود رفیعی طالقانی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شورش، فرزند مدرنیته، تجدد آمرانه، مجتبی‌ مهدوی، مسعود رفیعی طالقانی، شهرگان

شورش فرزند مدرنیته بر تجدد آمرانه

هژمونی اسلامگرایی فقاهتی در فراز و فرود دوران معاصر درگفت‌وگو با مجتبی‌ مهدوی شورش فرزند مدرنیته بر تجدد آمرانه  «اسلام گرایی پدیده‌ای مدرن است؛ زیرا هم محصول مدرنیته است و هم واکنشی علیه آن. محصول فرآیند پیچیده و متناقض تجدد آمرانه در کشورهای اسلامی است. پدیده‌ای مدرن است نه فقط …

بیشتر بخوانید