آشیان / برچسب آرشیوها:  صادق فقیرزاده ،علیرضا جباری، رفیق راستگو

برچسب آرشیوها:  صادق فقیرزاده ،علیرضا جباری، رفیق راستگو

رفیق راستگو

  با یاد جاویدان رفیق بزرگ: صادق فقیرزاده تویارجاودان ما! رفیق راستگو، درود! سپاس من، سپاس رهروان راه مردمی، نثارتو! چه نیک بودی و چه مهربان                   به هرکه او نشانه ای ز درد خلق در تن و                      نمادی از ستیز با کژی به چهره داشت. چه پافشرده ای تو …

بیشتر بخوانید