In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

صادق فقیرزاده ،علیرضا جباری، رفیق راستگو

رفیق راستگو

  با یاد جاویدان رفیق بزرگ: صادق فقیرزادهتویارجاودان ما! رفیق راستگو، درود! سپاس من، سپاس رهروان راه مردمی، نثارتو! چه نیک بودی و چه مهربان                   به هرکه او نشانه ای ز درد خلق در تن و                      نمادی از ستیز…
ادامه مطلب ...