In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

صادق فقیرزاده ،علیرضا جباری، رفیق راستگو

رفیق راستگو

  با یاد جاویدان رفیق بزرگ: صادق فقیرزادهتویارجاودان ما! رفیق راستگو، درود!سپاس من، سپاس رهروان راه مردمی، نثارتو!چه نیک بودی و چه مهربان                  به هرکه او نشانه ای ز درد خلق در تن و                      نمادی از ستیز…
ادامه مطلب ...