In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

طالبی

طره مویم، در باد، تا چین

معرفی: آموس آز (Amos Oz) متولد 1939 یکی از معروف ترین نویسندگان، روزنامه نگاران و چهره های ادبی یهود است و در دانشگاه بن گوریون اسراییل به تدریس مشغول.داستانی که ملاحظه می کنید از روی ترجمه انگلیسی آن به فارسی برگردانده شده. (فلور…
ادامه مطلب ...

سرانجام راهی شدیم – بخش دوم و سوم

مزار سلطان سنجر سلجوقی در مرو است اگرچه در دوران او مرو پایتخت نبود اما سلطان سلجوقی دوستش داشت. بنای چهار گوش و بی تزیین مزار نشان آن است که بخش‌هایی پیوسته به آن بوده که امروز نیست. تزیینات داخلی مزار با سقف گنبدی بلندش بسیار دیدنی است.…
ادامه مطلب ...

سرانجام راهی شدیم – بخش اول

بوی جوی مولیان آید همییاد یار مهربان آید همیریگ آموی و درشتی‌های اوزیر پایم پرنیان آید همیاگر امیر نصر سامانی، با شنیدن این قطعه زیبای رودکی، به گفته تذکره‌نویسان بی موزه بر اسب نوبتی جَست و به سوی بخارای شریف تاخت، من که باشم که…
ادامه مطلب ...