آشیان / برچسب آرشیوها:  عابد

برچسب آرشیوها:  عابد

چند شعر از رضا عابد

رضا عابد    

۱ دکمه های پیراهنت قسمتی از تو را در من مخفی می کند … قدری تحمل کن در سطرهای بعدی این شعر می خوانیم: قرار نبود با دکمه ای کسی دستگیر شود ۲ ” یک سوال پیش پا افتاده “ با من بگو این کارد گریخته از سلاخ خانه در …

بیشتر بخوانید