آشیان / برچسب آرشیوها:  عبدالقادر

برچسب آرشیوها:  عبدالقادر

هفت‌شنبه‌های بلوچ

 پشت پردۀ مطلب این هفته هفته به سرعت پایان گرفته و من هنوز چیزی ننوشته‏ام. برای نوشتن مطلبم، کمتر از بیست و چهارساعت وقت دارم. اخبار در سرم می‏چرخند اما حالم از همۀ آنها به هم می‏خورد. سی و پنج سال است که مرتب خودشان را تکرار می‏کنند. افراد، همان …

بیشتر بخوانید