سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

چگونه عزت نفس خود را تقویت کنیم؟

آزاده رضازاده
با توجه به اهمیت عزت نفس در زندگی شخصی، بنای عزت نفس در کودکان سرمایه‌گذاری برای آینده است. کودکانی که باعزت نفس بزرگ می‌شوند علاوه...
پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

عزت نفس چیست؟ بخش دوم

آزاده رضازاده
ابعاد عزت‌نفس: ۱- عزت‌نفس خانوادگی: رشد ابتدایی عزت‌نفس از زمان کودکی توسط والدین و اطرافیان شکل می‌گیرد، کودک در اوایل زندگی خود هیچ‌گونه نگرش و...
پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

عزت نفس چیست؟

آزاده رضازاده
خانم آزاده رضازاده؛ کارشناس ارشد روانشناسی و مشاوره از دانشگاه علوم تحقیقات تهران، همکاری مستمر و ادامه‌دار خود را با هفته‌نامه شهروند بی‌سی آغاز می‌کند....