آشیان / برچسب آرشیوها:  علی اسماعیل شعار

برچسب آرشیوها:  علی اسماعیل شعار

زبان و چالش‌های هویت در مهاجرت

زبان و چالش‌های هویت در مهاجرت؛ نگاهی به مجموعهٔ داستان آفرینش روی باریکهٔ مو نوشتهٔ علی اسماعیل شعار مؤلفه‌های زبان مهاجرت در هر اثری بسته به ساختار و شکل گیری زبان در متن تغییر می‌کند، گاهی بعضی از آثاررا نمی‌توان جزو ادبیات مهاجرت دانست، چرا که عموماً فضای شکل گرفته شده …

بیشتر بخوانید