تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  علی صمد، كودكان و نوجوانان، کار و خیابانی، ایران‎، بخش چهارم

برچسب آرشیوها:  علی صمد، كودكان و نوجوانان، کار و خیابانی، ایران‎، بخش چهارم

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران‎ – ‎بخش چهارم

فقر و مهاجرت روستائیان و وضعیت کودکان مهاجر با گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، فقر و بیکاری در جوامع روستایی و شهری افزایش چشم گیری یافته است و این امر باعث هجوم گسترده روستائیان به شهرهای بزرگ شده است. در واقع آنها به دلیل نداشتن زمین …

بیشتر بخوانید