آشیان / برچسب آرشیوها:  علی نگهبان، شهرگان، سپیده جدیری، ادبیات مهاجرت، کاستی‌ها و درخشش‌ها

برچسب آرشیوها:  علی نگهبان، شهرگان، سپیده جدیری، ادبیات مهاجرت، کاستی‌ها و درخشش‌ها

علی نگهبان: هر آنچه امکان بیان نمی‌یابد تبعیدی است

پرونده‌ی «ادبیات مهاجرت؛ کاستی‌ها و درخشش‌ها» – 3 علی نگهبان: هر آنچه امکان بیان نمی‌یابد تبعیدی است (بخش اول)  در راستای بحثی که چند هفته‌ است در باب شکست یا موفقیت ادبیاتی که تحت عنوان ادبیات مهاجرت و تبعید خلق می‌شود، آغاز کرده‌ایم، پای صحبت آقای علی نگهبان، شاعر، نویسنده، …

بیشتر بخوانید