پیشنهاد سردبير صفحه اول گفت و گو

شرح چند وجهی زندگی آدمی فقط از عهده رمان برمی‌آید

سپیده جدیری
گفت‌وگو با مهدی رستم‌پور درباره‌ی کتاب «ذوزنقه‌ تجریش»؛ “مهدی رستم‌پور”ی که من از دیرباز می‌شناسم، مهدی رستم‌پور نویسنده است، هر چند که فکر می‌کنم اغلب...