صفحه اول گزارش گزيده‌ها مقالات

فرهنگ و هنر در مهاجرت

پیش‌فرض سایت
هفتهٔ گذشته دانشگاه موناش  واقع در شهر ملبورن استرالیا میزبان یکی از کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در حوزهٔ ادبیات، هنر و فرهنگ  دایاسپورا بود که با...