پیشنهاد سردبير زنان صفحه اول گزيده‌ها

زنان شووينيست خوک صفت؛ و خيزش فرهنگ هرزه پروری*

عزت گوشه‌گیر
یادداشت زیر را از وبسایت عزت گوشه‌گیر به انگیزه حضور این نویسنده در ونکوور و برنامه سخنرانی و داستان‌خوانی‌شان برگزیده‌ایم. این یادداشت تاریخ ماه می...
پیشنهاد سردبير دیدگاه صفحه اول گزيده‌ها نقد و بررسی

صراحت بیان ِگلشیری در فرهنگِ پنهان‌کار ایرانی

شهرگان
شهرگان: “گلشیری و فرهنگ پنهان‌کار ایرانی” پیش از این در نشریه “تجربه” شماره ۸، بهمن ۱۳۹۰ منتشر شده بود. بازچاپ این یادداشت نوشته محمود فلکی...