آشیان / برچسب آرشیوها:  فمینیسم اسلامی، نیره توحیدی، آزاده دواچی

برچسب آرشیوها:  فمینیسم اسلامی، نیره توحیدی، آزاده دواچی

فراتر از فمینیسم اسلامی

ترجمه آزاده دواچی  مدرسه فمینیستی: ما در مدرسه فمینیستی، از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی»(1) را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر «فراتر از فمنیسم اسلامی: زنان و …

بیشتر بخوانید