آشیان / برچسب آرشیوها:  كودكان و نوجوانان کار، علی صمد، خیابانی، شهرگان، ایران

برچسب آرشیوها:  كودكان و نوجوانان کار، علی صمد، خیابانی، شهرگان، ایران

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران – ۱

 مقدمه 12 ژوئن ( 23 خرداد ) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. برای فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کودک توجه نشان دادن به چنین روزهائی از سال، بسیار حائز اهمیت است! زیرا در چنین روزی مشخصاً به زندگی کودکان کار و خیابانی توجه بیشتری صورت می گیرد و …

بیشتر بخوانید