In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

كودكان و نوجوانان کار، علی صمد، خیابانی، شهرگان، ایران

كودكان و نوجوانان کار و خیابانی در ایران – ۱

 مقدمه12 ژوئن ( 23 خرداد ) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. برای فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کودک توجه نشان دادن به چنین روزهائی از سال، بسیار حائز اهمیت است! زیرا در چنین روزی مشخصاً به زندگی کودکان کار و خیابانی توجه بیشتری…
ادامه مطلب ...