صفحه اول گفت و گو

مهم‌ترین تعهد هنرمند قبل از جامعه، به خود هنرمند و هنرش برمی‌گردد

آزاده دواچی
گفتگوی آزاده دواچی با شاعر مجموعه‌ی شعر «لبخندهای مچاله» شهرگان: دفتر شعر«لبخندهای مچاله» که به تازگی از سوی نشر ناکجا منتشر شده‌است، مجموعه‌ی اشعار نکابد...