In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

لیلا صادقی، شعر، داستان، ادبیات، شهرگان

چند شعر از لیلا صادقی

شمشیری که دم می‌زند از آمدن بیا شمشیری که از فکرم می‌کشم می‌زند همه رابرای خونی که نزدیک‌تر می‌شود از توبگیر دستم را پیش از آن‌که بگیرد این خاکسنگین‌تر از چشم‌هایی که می‌شکند این سنگشمشیری که دم می‌زنی از آمدن بیا…
ادامه مطلب ...