سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

مارکسیست، مارکس نخوانده

غلامحسین دوانی
انتشار کتاب ۶۸۵ صفحه‌ای «سرمایه‌داری در قرن ۲۱» نوشته توماس پیکتی (Thomas Piketty) اقتصاددان جوان فرانسوی با استقبال بسیاری بویژه در آمریکا مواجه شده است....
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!