آشیان / برچسب آرشیوها:  ما شهرونديم، سيامند زندی

برچسب آرشیوها:  ما شهرونديم، سيامند زندی

ما شهرونديم

بگذاريد برای لحظاتی چند، از اين جهان و آنچه که هست، فاصله بگيريم و به آنجايی برويم که اگر اين‏گونه نبود. خود را مهاجری تصور کنيد، غريب در سرزمينی غريبه، ناآشنا و يا کم‏آشنا با زبان محلی و به شدت نوستالژيک خانه و کاشانه‏ای در پشت‏سر باقی گذاشته. در خانه‏ی …

بیشتر بخوانید