آشیان / برچسب آرشیوها:  محسن بوالحسنی

برچسب آرشیوها:  محسن بوالحسنی

زبان و بازسازی جنسیت در شعرهای محسن بوالحسنی

زبان و بازسازی جنسیت؛ نگاهی به مجموعه‌ی شعر «ایشان قاتل من است» اثر محسن بوالحسنی شهرگان: یکی از چالش های شعر امروز ایران نقش زبان در بازنمایی جنسیت درشعر است. به این معنی که عده ای زبان را فارق از درگیر شدن با یک جنسیت خاص در نظر می گیرند، در …

بیشتر بخوانید