In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مددکاری اجتماعی، آزاده دواچی، زنان، شهرگان، میراث، ستاره فرمانفرماییان

مددکاری اجتماعی: میراث ستاره فرمانفرماییان

آن که رفت و آنچه ماند: به مناسبت درگذشت ستاره فرمانفرماییان، پیشگام مددکاری نوین و تنظیم خانواده در ایرانامروز 3 خردادماه 1391، جنبش زنان ایران، ستاره فروزان خود را در حوزه مددکاری نوین و تنظیم خانواده از دست داد. ستاره فرمانفرماییان،…
ادامه مطلب ...