آشیان / برچسب آرشیوها:  مرا لمس کن

برچسب آرشیوها:  مرا لمس کن

نگاهی به مجموعه‌ی شعر مرا لمس کن سروده‌ی آویسا صادقی

آزاده دواچی

ناهنجاری در زبان و استفاده‌ی متناوب از این ناهنجاری برا‌ی برقراری ارتباط با مخاطب و رساندن معنا‌ و مفهومی خاص، یکی از تکنیک‌های موثر و مورد استفاده‌ی شاعران امروزی در ایران است.  سوی دیگر این ناهنجاری عمدی در ساختار شعر در عین واسازی و‌آشنا‌زدایی مختص کلمات قادر است به نوعی ارتباط …

بیشتر بخوانید